Inici

ACTIVITATS ATENEU DE NATURA-2012


PARTICIPACIÓ EN CONGRESOS I JORNADES

Diversos membres de l’ADN, han participat, com a membres de la nostra associació, en diversos congressos i jornades: 

En les “13 Jornades d’estudi del Maestrat” celebrades a Càlig del 5 al 7 d’octubre de 2012, 3 membres d’ADN van presentar tres comunicacions:

a) Biodiversitat de mol·luscs a les tanatocenocis de les platges del Maestrat. Andres Mundo & E.Forner.

b). Dinàmica poblacional de Rhynchocerithium valeriae (Gastropoda) de la formació Margues de Cervera del Maestrat. E.F., J.C. & Vicent Gual i Ortí

c) Història dels primers pobladors coneguts al terme de Càlig. E. F., J. C. & Vicent Gual.

 

 Font: XIII Jornades d'estudi del Maestrat

En les “X jornades de ciències de la Terra: descobrir la Terra a través de la geologia i les seves ciències”. “Taller. Aproximació al coneixement d’un jaciment de fòssils invertebrats en la Formació Margues de Forcall”. 6 hores. Direcció General de d’Educació i Qualitat Educativa de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. Pla de Formació Permanent del Professorat. Curs 2011/2012, del 17/02/12 al 19/02/12. Planetari de Castelló de la Plana.”. E. Forner

Fonts:

Les Ciències en el Broch   /  Àmbit Científic (el Bloc)

ARTICLES CIENTÍFICS PUBLICATS AL 2012 PER SOCIS D'ADN

1 Sánchez, Daniel. Un important jaciment de flora del Cretaci de la Conca del Maestrat. Daniel Sanchez. Nemus 2: 59-62

2 Gombau, E. & Forner, E. Precisions geològiques i paleontològiques sobre el jaciment del Barranc de la Torre Folch (el Forcall). Nemus 2: 41-46.

3 Forner, E. Una nova espècie del gènere Acila (Bivalvia: Nuculidae) de l’Aptià (Cretaci inf.) de la Conca del Maestrat. Nemus 2: 9-14.

4 Forner, E., Castany, J. Sansano, J. P., Jurado, D. & Gual, V. Dinàmica poblacional de dos equinoïdeus irregulars de l’Aptià de Cinctorres. Nemus 2: 29-40.

5 Forner, E., Adelantado, J. Castany, J. & Castany, C. Estudi de la població d’un equinoïdeu irregular de l’Aptià de la subconca del Penya golosa. Nemus 2: 47-58.

6 Gonzalez de la Lastra, A., Forner, E. Gonzalez de la Lastra, P. Estudi de la depredació de Naticidae (Gasteropoda) sobre Spisula subtruncata (Bivalvia) al litoral de la Serra d’Irta. Nemus: 83-92.

7 E. Forner & J. Castany. Dinàmica poblacional d’Heteraster oblongus (Brongniart, 1821) (Echinoidea, Spatangoida, Toxasteridae) de l’Aptià de la conca del Maestrat (País Valencià, Mediterrània occidental). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears,53: 71-84. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca

 

 

 


Bústia