Inici


 

L'Ateneu de Natura (l'ADN) és una associació cultural que té com finalitat, segons l'article quart dels seus estatuts, "elevar el nivell de coneixements científics dels seus associats mitjançant discussions, conferències, cursos, investigacions i lectures; contribuir a difondre al conjunt de la societat les disciplines de les Ciències Naturals; treballar per la conservació del Patrimoni Natural, especialment en el seu àmbit d'actuació, gràcies als coneixement i difusió dels seus valors; afavorir entre els ciutadans actituds conservacionistes envers el Patrimoni Natural".

Ens ocupa especialment del món de les Ciències Naturals, de difondre-les, i també de defensar el patrimoni natural.

La Paleontologia, la zoologia, la botànica i la ecologia són els temes de divulgació preferents de l’ADN amb conferències i conferenciants que esperem desperten el seu interès i curiositat.

Però en tenim més de projectes, tant per al socis com per a la resta de la societat. La publicació de la revista d'investigació científica Nemus tracta tots els temes abans esmentats. El 18 de febrer de 2000 vam signar un conveni de col·laboració entre l'Ateneu de Natura i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI). En 2012 la revista Nemus ha estat editada conjuntament amb la col·laboració de l'Associació Grup Au d'Ornitologia i l'Associació Paleontològica i Mineralògica d'Onda.

Volem recolzar diversos projectes museístics per a les nostres terres. Volem fer un fons bibliogràfic i volem sortir al camp per a dependre acompanyats dels que en saben.

Potser sí que volem fer massa coses, per això ens caldrà gent, si vos engresca l’aposta no dubteu en apuntar-vos.

Enric Joaquim Forner i Valls

President d'Ateneu de Natura

Contacte

Fes-te'n soci